İrem Gedikli

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni (Uludağ üniversitesi)
  • Fitness trainer
  • Wellness coach
  • Step aerobic trainer
  • Mat pilates instructor