Pınar Er

  • -Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni (Uludağ üniversitesi)
  • -Fitness trainer
  • -Pilates instructor