Şule Ertürk

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni (Uludağ üniversitesi)
  • -Fitness trainer
  • -Step aerobic trainer
  • -Mat pilates instructor
  • -Power jump instructor